0312 4861142
bilgi@antisya.com
ODTÜ Bil. İnv. Mrkz.
Dumlupınar Blv. 280G/1213
8:00 - 18:00
Pazartesi - Cuma
Karma projeler işimizde oluşabilecek her türlü senaryoya karşı sizi özgürleştirecek ve işlerin sürekliliğine, iş süreçlerinin hızına ve anlık aksiyonların alınarak ortak kararlaın alınmasına katkıda bulunacaktır.
İhtiyaçlarınız doğrultusunda bazı durumlarda birden fazla ortamda çalışacak benzer veya tamamen ayrı özelliklere sahip olacak yazılımlar geliştirilmesi de mümkündür. Web ve mobil ortamlarında çalışacak projeler en yaygın kullanımı olanlardır. Endüstri çözümlerinde ise web projeleri genel olarak dahil olur. Lojistik vb. taşınabilir sistemlerin de dahil olduğu projelerde mobil yazılım da istek halinde dahil edilebilmektedir. Karma projeler işimizde oluşabilecek her türlü senaryoya karşı sizi özgürleştirecek ve işlerin sürekliliğine, iş süreçlerinin hızına ve anlık aksiyonların alınarak ortak aksiyonlar alınmasına katkıda bulunacaktır. Hali hazırda kullandığınız yazılımlarla da entegre ve farklı bir ortamda çalışacak yazılımlar da geliştirilebilmekte ve karma projeler kapsamına girmektedir.

Proje Geliştirme Aşamaları

Süreçle ilgili tüm merak ettiklerinizi Bize Sorabilirsiniz

Proje Özellikleri

Güçlü analize dayanır
Analiz sürecin başlangıç aşaması olmasının yanında en önemli aşamasıdır. Sizlerin ihtiyaçları ve isteklerini netleştirmek ve iletişim sırasında kullanılan dili sadeleştirmek projenin kalitesini belirleyecektir. Doğru soruları birkaç farklı şekilde sorarak en saf sonuca erişmeye çalışıyoruz.
Sade bir tasarıma sahiptir
Sektörde kullanım zorluğu nedeniyle çok fazla atıl kalmış yazılım görüyoruz. Kullanım kolaylığı ve tasarımın sadeliği, yazılım geliştirirken her zaman tarafımızca dikkat edilen bir standarttır. Geliştirirken, teknoloji kullanım yeterliliği düşük seviyelerde olan kişilere test ettirilmekte ve sonuçlar analiz edilerek tasarım değiştirilmektedir.
Güvenlidir ve şifreleme kullanılır
Yazılımlarımızda firmaların önemli verilerinin tutulduğunun farkındayız. Bu nedenle yazılımlarımızdaki tüm önemli verileri şifreliyor ve rutin aralıklarla hem içerde hem de dışardan aldığımız hizmetle güvenlik testlerinden geçiriyoruz.
Kapsamlı dokümantasyona sahiptir
Analiz aşamasından, kodlamaya, kodlamadan yayına ve yayından destek aşamalarına kadar tüm süreç dokümante edilmektedir. Yazılımın, yazan kişilerden ve firmadan bağımsızlığı ve sürdürülebilirliği bu şekilde garanti altına alınmış olur.
Aksamadan çalışır
Yıl içerisinde minimum %95 oranında erişilebilirliği garanti etmektedir. Yazılıma erişimin herhangi bir nedenle kesilmesi halinde acil müdahaleye tabi tutulur. Tüm ekipler en kısa zamanda yazılımı tekrar ayağa kaldırmak için çalışır.
Kapsamlı raporlamaya sahiptir
Verilerin tutulduğu alanlar tasarlanırken raporlama özelliği her zaman göz önüne alınır. Veri yapıları bize raporlamaların çeşitliliğini sağlamak için imkan sağlamaktadır. Raporlama yazılımın görünmez kahramanlarıdır. Tutulan verileri yorumlamak, veri tutmak kadar önemlidir.
Karma Projeler

Var olan sistem benim işimi görmüyor, web ortamında da çalışsın veya mobil yazılıma da sahip olmak işimi çok rahatlatır diyorsanız.