0312 4861142
bilgi@antisya.com
ODTÜ Bil. İnv. Mrkz.
Dumlupınar Blv. 280G/1213
8:00 - 18:00
Pazartesi - Cuma

Maden Şantiye Yönetim Yazılımı

Özet

Maden firmamızın, şantiyelerindeki ihtiyaçlara yönelik taleplerin toplanması, değerlendirilmesi, satın alımı ve transferlerini yönetebildikleri bir uygulama.
Sektör:

Madencilik

Bir maden firması için geliştirilmiştir. Maden firması, madencilik faaliyetlerini yürütmekte olduğu şantiyelerdeki bazı ihtiyaçları bir yazılım yardımıyla toplamak istemektedir. Malzeme talepleri, ambar sorumluları tarafından toplanarak sisteme girilmektedir. Şantiye sorumluları malzeme taleplerini kontrol etmekte ve yapacağı değişiklikler var ise yaparak satın almaya iletmektedir. Satın alma sorumlusu malzeme taleplerini değerlendirir. Değerlendirme sonrası satın alma listesi oluşur. Satın alma listesinde, satın almadan sorumlu kişiler satın alınan malzemelerin sisteme girişini yaparlar ve ambara satın alma bilgisi iletilir. Ambar sorumlusu gelen malzemelerin kontrolünü yaparak ambar stoklarına eklerler. Stoklardaki malzemeler şantiyede ilgili birimler (personel, iş makineleri) tarafından kullanıldığında sistemden stok çıkışı yapılır. Tüm süreç yönetim tarafından görüntülenebilmekte ve raporlanabilmektedir.

Konu Maden şantiye ihtiyaçları yönetimi
KULLANILAN TEKNOLOJİLER .Net Core, MVC, C#, JavaScript, JQuery, HTML, CSS, Redis, Signlr, MsSql, WebApi

Gereklilikler

Çözümler

Maden firmasında 4 adet kullanıcı tipi mevcuttur.
Yazılım içerisinde 4 adet kullanıcı için farklı ekran ve yetkileri içerecek şekilde tasarlanmıştır.
Ambar sorumlularının malzeme ihtiyaç taleplerini iletmesi
Ambar sorumlularının malzeme ihtiyaç taleplerini girişini yapacağı ekranlar tasarlanmıştır. Yazılım bir liste halinde iletilebilecekleri alanlar tasarlanmıştır. Stok kartları mevcut olan malzemeler seçilerek, miktarları, talep nedeni, talep edilen malzemenin teknik özellikleri ve varsa malzeme talebi ile ilgili resim, fotoğraf eklenerek talep listesine eklenir. Talebin tamamlanması halinde, talep şantiye sorumlusuna iletilir.
Ambar stoklarının görüntülenmesi ve yönetimi
Ambar sorumlularının ekranlarında, depolarındaki malzeme stokları görüntülenebilmektedir. Stoklara ait giriş ve çıkışlar takip edilebilmektedir. Ürün tanımlanırken belirlenecek kritik stok miktarlarına uygun olarak, kritik stok seviyesinin altında düşen ürünler de takip edilebilmektedir. Ambar stokları kullanıldığında da ambar sorumluları stok çıkışı yapabilmektedir. Stok çıkışları yapılırken, ilgili stokun hangi iş makinesine, hangi personele veya hurdaya çıkarıldığı vb. bilgiler verilmektedir.
Şantiyede kullanılan iş makinelerinin malzeme ve bakımlarının takibi
Merkez tarafından envantere iş makineleri eklenebilmektedir. İş makineleri bulundukları şantiyelere tanımlanabilmektedir. İş makinelerine kullanılan malzemeler (yedek parça, sarf malzeme, yakıt vb.) ve yapılan bakımlar, iş makinesinin ayrıntı sayfalarında takip edilebilmektedir.
Gelen malzeme taleplerinin değerlendirilmesi
Şantiye sorumlusu tarafından onaylanan talepler, satın alma sorumlusu ekranına gelir. Her bir malzeme talebi için bir değerlendirme yapılabilir. Talep edilen miktar onaylanabilir, talep edilen miktarlarda değişiklik yapılabilir, talep reddedilebilir. Onaylanan malzeme taleplerinin 3 farklı şekilde temini söz konusudur. Bunlardan biri malzemenin satın alma tarafından satın alınması, ikincisi şantiyenin bulunduğu yerden temin edilmesine izin verilmesi ve sonuncusu farklı bir şantiyeden, ilgili şantiyeye yapılacak malzeme transferidir.
Satın alma listesindeki ürünlerin satın alınarak sisteme girilmesi
Satın alacak kişiler, listelerindeki ürünleri temin ettikten sonra, malzemenin hangi tedarikçilerden hangi fiyatlarla ve hangi miktarlarla satın alındığı gibi bilgileri girebilirler. Satın alınan miktar satın alma talebinden farklı ise bu nedenin girilebileceği bir alan da mevcuttur.

Sonuçlar:

Maden firmasının tüm şantiyelerinin ihtiyaçlarını yönetebildiği, tüm iş süreçlerini dijitalleştirebildiği, anlık veri akışının sağlanabildiği, verilere dayanan akıllı raporlar ile aksiyon kararları alabildiği bir yazılım ortaya çıkmıştır.

Kullanıcılar tarafından girişi yapılan tüm veriler, anlık olarak yetkileri olan tüm kullanıcılar tarafından anlık olarak görüntülenebilmektedir. Veri girişleri yapıldığında ilgili ekrana anlık olarak bildirim gönderilir.

Yazılımı geliştirdiğimiz firmamızdaki tüm iş süreçleri, aynen yazılıma aktarılmıştır. Tüm onay süreçleri, yetkileri, var olan tüm akış yazılımda da aynı şekilde işlemektedir. Görevlere göre ayrılan ekranlar, yapılacak işe olan odağın artırılmasına ve adaptasyon sürecinin hızlı tamamlanmasına yardımcı olmaktadır.

İnternet bağlantısı olan tüm akıllı telefon, tablet veya bilgisayarlardan yazılıma giriş yapılabilmektedir. Kullanıcılar, işlerini yanlarında, ceplerinde taşıyarak sürdürebilmektedirler. Özellikle mobilitenin yüksek olduğu maden sektöründe, bu avantaj firma için önemlidir.

Örnek Ekranlar

İhtiyacınız olan her projeyi birlikte düşünebilir ve geliştirebiliriz.