0312 4861142
bilgi@antisya.com
ODTÜ Bil. İnv. Mrkz.
Dumlupınar Blv. 280G/1213
8:00 - 18:00
Pazartesi - Cuma

Görüşme Kayıt ve Sipariş Yazılımı

Özet

Kimyasal ürün satışı yapan bir firma için geliştirildi. Müşterilerini, görüşmelerini kaydedebilmesi ve sipariş alınması için geliştirilen bir uygulama.
Sektör:

Madencilik

Asfalt ile ilgili ürettiği veya temin ettiği ürünleri farklı müşteri gruplarına sunan bir müşterimiz için geliştirildi. Müşteri gruplarının özelliklerine uygun olarak kayıt alanları tasarlandı. Kurum veya firmaların karar verici personellerinin kaydı yapılabilmekte. Şehirlere veya bölgelere ayrılan müşteriler ile yapılan görüşmelerin özeti kaydedilebilmekte ve görüşülen kişilerin otomatik olarak seçilebilmektedir. Yapılan görüşmelerin durumları (olumlu, olumsuz, devam ediyor vb.) seçilerek, süreç farklı kişiler tarafından da sürdürülebilmektedir. Satış gerçekleştiğinde otomatik sipariş formlarının oluşmakta ve yöneticiler tarafından onaylanabilmektedir. Sipariş formlarında ürünler, miktarları, fiyatları, navlun koşulları, satışın yapıldığı kişi ve ödeme yöntemleri vs. gibi değerler doldurulabilmektedir. Tüm kullanıcılar müşteri gruplarına göre ayrılabiliyor ve veri giriş veya görüntüleme sınırlanabiliyor. Genelde müşterilerin belirli aralıklarla alım yaptığı bir iş modelleri olduğundan, doğru zamanlarda yapılacak görüşmeler satış olasılıklarını artıracaktır. Bu nedenle her müşteriye göre özelleşmiş zamanlarla görüşme tavsiyeleri verilmektedir.

Konu Müşteri Yönetimi, Görüşme Kayıt, Satış ve Sipariş
KULLANILAN TEKNOLOJİLER .Net Core, MVC, C#, JavaScript, JQuery, HTML, CSS, Redis, Signlr, MsSql, WebApi

Gereklilikler

Çözümler

Müşteri gruplarının tanımlanması
Firmaların belirlediği farklı müşteri gruplarının oluşturulması ve müşteri kaydedilirken özelleşmiş alanlarının tanımlanması yazılım üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu tanımlamalara göre kullanıcıların yetkilendirildiği ve satış yapacağı müşteri gruplarına odaklanması kolaylaşmaktadır.
Müşteri bilgilerinin kaydı ve yönetimi
Genel ve özelleşmiş alanlara sahip formlar ile müşteri bilgilerinin kaydı yapılabiliyor. Bilgiler değişmesi halinde güncelleştirilebiliyor. Her müşteriye ait ayrıntı sayfalarında müşteri bilgileri ilgili sorumlular tarafından görüntülenebiliyor.
Ambar stoklarının görüntülenmesi ve yönetimi
Ambar sorumlularının ekranlarında, depolarındaki malzeme stokları görüntülenebilmektedir. Stoklara ait giriş ve çıkışlar takip edilebilmektedir. Ürün tanımlanırken belirlenecek kritik stok miktarlarına uygun olarak, kritik stok seviyesinin altında düşen ürünler de takip edilebilmektedir. Ambar stokları kullanıldığında da ambar sorumluları stok çıkışı yapabilmektedir. Stok çıkışları yapılırken, ilgili stokun hangi iş makinesine, hangi personele veya hurdaya çıkarıldığı vb. bilgiler verilmektedir.
Müşteri firmaların karar verici personellerinin kaydı
Müşterilerin %98’i kurum veya firmalar. Satışa karar veren kişi veya gruplar ise firmaları veya kurumları temsil etmekteler. Bu nedenle karar vericilerin kayıtları ayrıca tutulabilmektedir. Karar vericilerin görevleri, iletişim bilgileri, hakkındaki görüşler vb. verilerin kaydı için alanlar açılmıştır.
Görüşme Kayıtları
Kullanıcılar yazılımdaki sürelerinin %85’inin yapılan görüşmeleri kaydetmekte harcıyor. Bu nedenle görüşme kayıt ekranı, kayıtların kolaylıkla yapılabileceği şekilde tasarlandı. Görüşme tarihi, konuları, durumları, içerikleri kaydedilebilmekte ve ayrıca görüşülen müşteri grubu, müşteri ve görüşülen karar vericinin seçilebilmektedir.
Sipariş Kayıtları
Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, müşterilerden alınan siparişler kaydedilmektedir. Sipariş kaydedilirken, siparişe konu olan ürünler, miktar ve fiyatları ayrıca navlun bilgileri vb. ayrıntılar tanımlanabilmektedir. Ayrıca yabancı para kurları ile satışı olan ürünler için merkez bankasının güncel kur değerlerine göre otomatik olarak hesaplamalar yapılır.
Görüşme Önerileri
Farklı müşteri gruplarında bulunan veya özelleştirilmiş müşterilerin sipariş verdiği aralıklar verilere dayandırılarak tahmini olarak çıkarılmaktadır. En son verilen sipariş tarihine, tahmini aralık eklenerek görüşme yapılması gerektiği uyarısını sorumlulara iletmekteyiz. Bu özellik ile gereksiz yapılacak aramalar veya gözden kaçırılacak satışa dönebilecek görüşmelerin önüne geçme amaçlanmıştır.

Sonuçlar:

Firmamızın tüm müşterilerini, müşterilere ait tüm karar vericileri, müşterilerle yapılan tüm görüşmeleri ve alınan tüm siparişleri yönetebilecekleri bir yazılım sunulmuştur. Yazılımın yönlendirmesi ile satışa dönüşebilecek görüşmeler önerilmekte ve bu da olasılıkları ve verimliliği artırmaktadır. Aynı zamanda verilerin yorumlanması ile üretim planlaması da daha etkin olarak yapılabilmektedir.

Kullanıcılar tarafından girişi yapılan tüm veriler, anlık olarak yetkileri olan tüm kullanıcılar tarafından anlık olarak görüntülenebilmektedir. Veri girişleri yapıldığında ilgili ekrana anlık olarak bildirim gönderilir.

Yazılımı geliştirdiğimiz firmamızdaki tüm iş süreçleri, aynen yazılıma aktarılmıştır. Tüm onay süreçleri, yetkileri, var olan tüm akış yazılımda da aynı şekilde işlemektedir. Görevlere göre ayrılan ekranlar, yapılacak işe olan odağın artırılmasına ve adaptasyon sürecinin hızlı tamamlanmasına yardımcı olmaktadır.

İnternet bağlantısı olan tüm akıllı telefon, tablet veya bilgisayarlardan yazılıma giriş yapılabilmektedir. Kullanıcılar, işlerini yanlarında, ceplerinde taşıyarak sürdürebilmektedirler. Özellikle mobilitenin yüksek olduğu ilgili sektörde, bu avantaj firma için önemlidir.

Örnek Ekranlar

İhtiyacınız olan her projeyi birlikte düşünebilir ve geliştirebiliriz.